Γνωμικό - σύντομη και περιεκτική διατύπωση, με αποφθεγματικό και διδακτικό χαρακτήρα.