Κάτω στα δασιά πλατάνια~Στ.Μπέλλος Α.Χαλκιάς
Ερμηνεία:Στέλιος Μπέλλος
Μουσική : Αναστάσιος Χαλκιάς
Στίχοι: Στέλιος Μπέλλος
Από το δίσκο: Ηπειρώτικα τραγούδια-1967