ένα βότανο το οποίον έκανε χρήση χρώματος. Είναι το πρινοκκόκι. Αυτό το μάζευαν οι γυναίκες από τα φρέσκα κλωνάρια του πουρναριού-είναι κάτι κόκκινα σπυράκια. Αυτό λοιπόν το πρινοκκόκι έβαφε τα μάλλινα και άλλα σε ένα βαθύ λαμπερό κόκκινο χρώμα. Με αυτό οι Τούρκοι έβαφαν τα φέσια τους.

Από το σαφράν και το πρινοκκόκι οι γυναίκες είχαν ένα καλό εισόδημα