ΦΑΝΤΑΖΕΣΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ-ΤΑΣΟΥΛΑ ΘΕΜΕΛΗ

ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΜΕΛΩΔΙΑ
ΤΑΣΟΥΛΑ ΘΕΜΕΛΗ
ΚΛΑΡΙΝΟ ΖΩΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΚΙΘΑΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΛΛΗΣ
ΑΡΜΟΝΙΟ ΜΙΛΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΑΝΟΣ ΚΟΤΙΚΑΣ