πηγη http://www.paramythia-online.gr

Κυκλικός γυναικείος και αντρικός χορός της περιοχής της Παραμυθιάς απ’ όπου πήρε και το όνομά του. Χορεύεται με γρήγορη οργανική μουσική, σε δίσημο ρυθμό και σε μέτρο 2/4. Ο χορός αποτελούταν από δύο χορευτικά μοτίβα των 6 κινήσεων. Η λαβή των χεριών ήταν από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω για το πρώτο μοτίβο και με λυγισμένους τους αγκώνες για το δεύτερο. Τα βήματα του δεύτερου χορευτικού μοτίβου είναι σχεδόν επιτόπια, αποτε-λούν στην ουσία μικρά πηδήματα. και γίνονται ως εξής:paramith

1: Μικρό πήδημα στο αριστερό – Το δεξί στη διάσταση – Το αριστερό σε ΑΡΣΗ μπροστά στο δεξί.2: Το αριστερό πατά μπροστά από τα δάχτυλα του δεξιού – Το δεξί ανυψώνεται λίγο.3: Το δεξί πατά στη θέση του – Το αριστερό σηκώνεται.4 : Μικρό πήδημα στο δεξί – Το αριστερό στη Διάσταση – Το δεξί σε άρση μπροστά από το αριστερό.5: Το δεξί πατά μπροστά από τα δάχτυλα του αριστερού – Το δεξί πόδι στο έδαφος.6: Το αριστερό πατά στη θέση του – Το δεξί ανασηκώνεται.
  paramithiotikos