Απο το βιβλιο του Σταύρου Γ. Παπαμώκου "Η ΣΕΛΛΙΑΝΗ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ "

Στην ενορία της Σέλλιανης κατά καιρούς υπηρέτησαν πολλοί παπάδες, των οποίων τα περισσότερα ονόματα διαφεύγουν από τη μνήμη μου.
Γι' αυτό, θα αναφερθούν μόνο τα ονόματα τα οποία έχω πληροφορηθεί ή έχω προσωπική αντίληψη.
Αυτοί ήσαν:
Ο παπα-Αναστάσηςο οποίος κατάγονταν από την Τσουρίλα.


Ο παπα-Γιάννης Παύλος Οικονομίδης ο οποίος ήταν Σελλιανίτης και για ένα χρονικό διάστημα, υπηρέτησε και ως Αρχιερατικός Επίτροπος στη Μητρόπολη Παραμυθιάς. Απέθανε νέος.
ʼλλοι ήσαν,
ο Οικονόμος παπα-Γιάννης Πούλης, Σελλιανίτης κι αυτός.
Ο παπα-Βαγγέλης Οικονομίδης. Αυτός, ήταν και δάσκαλος και υπηρέτησε στο χωριό του, τη Σέλλιανη υπό τις δυο ιδιότητες. Ως δάσκαλοςυπηρέτησε μέχρι τη συνταξιοδότησή του, ενώ ως παπάς μέχρι το θάνατό του, ο οποίος συνέβηκε στο τέλος της Γερμανικής κατοχής.
Μετά το θάνατο του παπα-Βαγγέλη Οικονομίδη στην ενορία της Σέλλιανης υπηρέτησαν ως εφημέριοι οι παπα-Σπύρος Κούρτης και παπα-Βασίλης Σπήλιας, οι οποίοι και οι δυο τους κατάγονταν από το Πόποβο.
Μετά τον παπα-Βασίλη Σπήλια υπηρέτησε σαν εφημέριος ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Μώκος. Αυτός υπηρέτησε σαν εφημέριος της Σέλλιανης και μετά τη διάλυσή της και τη μετακίνηση των κατοίκων της στο καινούργιο χωριό τους την Κρυσταλλοπηγή μέχρι τη συνταξιοδότησή του.
Κι αυτός ήταν παπας και δάσκαλος, όμως, όταν υπηρετούσε σαν εφημέριος στη Σέλλιανη, και την Κρυσταλλοπηγή είχε πια συνταξιοδοτηθεί. Δυστυχώς, έχω άγνοια των χρονολογιών που υπηρέτησαν σαν εφημέριοι της Σέλλιαης οι προαναφερθέντες παπάδες