Αποσπασμα απο το βιβλιο του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Π. ΜΩΚΟΥ (Γνωριμία με τα αξιοθέατα του χωριού)
Ο I. Ναός του Αγ. Θεοδώρου κρύβει μια μακρά ιστορία πολλών εκατο¬νταετηρίδων και ποικίλες μνήμες των ανθρώπων που έζησαν γύρω από αυ¬τόν
στο συνοικισμό "Κεφαλόβρυσο". Μνήμες και γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή των ανθρώπων της Σέλλιανης στο Κεφαλόβρυσο, όπως και στο κυ¬ρίως χωριό τη Σέλλιανη, στο οποίο όλοι έχουν την αφετηρία της καταγω¬γής τους. Ο Σπ. Μουσελίμης ερασιτέχνης αξιόλογος ερευνητής των αρχαι¬οτήτων γύρω από την κωμόπολη της Παραμυθιάς γράφει: "0 ναός των Αγίων Θεοδώρων ανήκε στις δυτικές συνοικίες της Φωτικής, κοντά στη λί¬μνη Χότχοβα. Από τον παλιό ναό σώζεται το κοίλο του Αγίου Βήματος. Ολο το άλλο μέρος είναι καινούριο.
Ο γύρω χώρος χρησιμοποιείται για νεκροταφείο της Κρυσταλλοπηγής, νεοϊδρυμένου χωριού από τους κατοίκους της Σέλλιανης (τώρα Αγίας Μαύρας)"1. Ο δε Παραμυθιώτης λογοτέχνης - ιστορικός Β. Κραψίτης γρά¬φει: [Από τη συνοικία Σιαμέτια ως τη μικρή εκκλησία «Αγιος Θεόδωρος» του Κεφαλοβρύσου βρέθηκαν δυο επιγραφές2: πρόκειται για τις επιγρα¬φές, όπως μας εξηγεί πιο κάτω ο συγγραφέας που αποκαλύπτουν ότι ανά¬μεσα στα σημεία αυτά (Αγιο Θεόδωρο και Σιαμέτια) ήκμασε η Ρωμαϊκή και μετά σπουδαία αρχαία πόλη Φωτική],
Από τότε λοιπόν, γύρω στον 6ο μ.Χ. αιώνα πρέπει να θεωρήσουμε και την παρουσία του I. Ναού του Αγ. Θεοδώρου, κατά την εποχή που εμφανί¬ζεται και η Βυζαντινή Φωτική. Στην εποχή της Γερμανικής Κατοχής 1940- 1944 ο Ιερός Ναός του Αγ. Θεοδώρου είχε καταστραφεί, αλλά η αυξημένη ευαισθησία των κατοίκων Σελλιανιτών που βλέπουμε συχνά στη ζωή τους
1. Σπ. Γ. Μουσελίμη: Ιστορία της Φωτικής - Ιστορική και Αρχαιολογική έρευνα, Αθήνα 1994, σελ. 47.
2. Β. Κραψίτη: "Η Ιστορία της Παραμυθιάς" Αθήνα 1985, σελ. 155.

για τα ιερά τους, έχουν ανακαινίσει τον Άγιο Θεόδωρο, όπως και τις άλλες εκκλησίες τους μετατρέποντες αυτές σε θαυμάσιους χώρους λατρείας. Απ' έξω βλέπουμε να ορθώνεται μεγαλόπρεπο το κωδωνοστάσιο δωρεά του Συλλόγου της Αδελφότητας ή Πολιτιστικού Κέντρου Κρυσταλλοπηγής της Αθήνας. Μέσα στον Ιερό Ναό διάφορα επώνυμα αφιερώματα και ιδιαί¬τερα, το περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο αφιέρωμα του Σελλιανίτη επιχειρη¬ματία Γιώργου Κ. Αρβανίτη.
Έξω του I. Ναού σε μεγάλη έκταση εκτείνεται το μαρμαροστόλιστο νε¬κροταφείο της Κρυσταλλοπηγής, κατάλευκο και επιμελώς φροντισμένο, δείγμα πολιτισμού και αυτό για το σεβασμό των κατοίκων στους νεκρούς τους. Άλλοτε στο συνοικισμό του Κεφαλοβρύσου υπήρχε μόνο ο Ι.Ν. του Αγίου Θεοδώρου. Σήμερα υπάρχει και ο Ι.Ν. του Αγίου Κοσμά στο κυρίως χωριό, την Κρυσταλλοπηγή, που είναι και ο ενοριακός ναός. Δε θα πρέπει να μας διαφεύγει, όπως πολλές φορές είχαμε δημοσιεύσει ότι, η διατήρηση των ιερών ναών του χωριού σε αρίστη κατάσταση και το αμέριστο εν¬διαφέρον των κατοίκων γι' αυτά οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στους ιερείς
που πέρασαν από το χωριό, Αρχιμανδρίτη π. Γεώργιο Μώκο, ιερέα π. Εμμ. Λιανουδάκη, π. Χαρίση Τζόνη και σημερινό εφημέριο του χωριού π. Νικόλαο Μώκο.