Διοικητικές μεταβολές / ΟΤΑ


κ.Σέλλιανης Ν. Ιωαννίνων

 • ΦΕΚ 184 - 19/08/1919

           Σύσταση της Κοινότητας με εδρα τον οικισμό Σέλλιανη

 • ΦΕΚ 238Α - 01/11/1919

           Ο οικισμός Ιερά μονή Παναγιάς (Κοιμήσεως Θεοτόκου) προσαρτάται στην κοινότητα Σέλλιανης

 • ΦΕΚ 16/05/1928

          Αναγνώριση του οικισμού Κεφαλόβρυσον και προσάρτηση του στη κοινότητα

 • ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

          Η Κοινότητα υπάγεται στο Νομό Θεσπρωτίας

Κ. Σέλλιανης Ν. Θεσπρωτίας

 • ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

          Η Κοινότητα υπήχθη στο Νομό Θεσπρωτίας απο τον Νομό Ιωαννίνων

 • ΦΕΚ - 16/10/1940

          Ο οικισμός Ιερά Μονή Παναγιάς (Κοιμήσεως Θεοτόκου) καταργείται.

 • ΦΕΚ -07/04/1951

           Αναγνώριση του οικισμού Νέα Σέλλιανη και προσάρτηση του στην Κοινότητα.

 • ΦΕΚ - 07/04/1951

          Αναγνώριση του οικισμού Μονή Παγανιών και προσάρτηση τουστη Κοινότητα.

 • ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

           Ο οικισμός Νέα Σέλλιανη της Κοινότητας Μετονομάζεται σε Κρυσταλλοπηγή.

 • ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

          Ο οικισμός Σέλλιανη της Κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Μαύρα.

 • ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

          Η Κοινότητα μετονομάζεται σε Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής


κ. Κρυσταλλοπηγής Ν. Θεσπρωτίας

 • ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

           Η Κοινότητα προήλθε απο την μετονομασία της Κοινότητας Σέλλιανης.

 • ΦΕΚ 177Α - 13/08/1956

           Μεταφέρεται η έδρα της Κοινότητας απο τον οικισμό Αγία Μαύρα στον Οικισμό Κεφαλόβρυσον.

 • ΦΕΚ - 10/03/1971

           Ο οικισμός Μονή Παγανιών καταργείται

 • ΦΕΚ - 14/03/1971

           Ο οικισμός Αγία Μαύρα καταργείται.

 • ΦΕΚ - 244Α - 04/12/1997

           Η Κοινότηατα καταργείται και συνενούται με τον Δήμο Παραμυθιάς

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Παραμυθιάς και προσαρτάται στο δήμο Σουλίου