Απλοί άνθρωποι που εκπέμπουν αισιοδοξία
Ξεκινάμε τη βόλτα μας και συναντάμε τον δάσκαλο του χωριού, ο οποίος μάς κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν και στην ιστορία του Γκρίμποβου. Στη συνέχεια, επισκεπτόμαστε τον κάμπο, όπου ουσιαστικά εκεί απασχολούνται σήμερα οι κάτοικοι του χωριού, με την καλλιέργεια συγκεκριμένα του καλαμποκιού και του τριφυλλιού.