ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΗ 2ο βραβείο ιστορίας της Ακαδημίας Αθηνών το 1957.Ιστορικό. Είναι το δικόγραφο που ο Βασίλης Παυλίδης κατέθεσε στο ειδικό Δικαστήριο Δοσιλόγων και βάσει αυτής της αγωγής οι εγκληματίες πολέμου καταδικάστηκαν και δεν μπορούν να επιστρέψουν.

Παροιμίες και Λαϊκά Ρητά.
Έπαινος Ακαδημίας Αθηνών.

Ήρωες της Ντουσκάρας. Του Χρίστου Θωμά. Ποιητικό 160 σελίδες βραβείο Διεθνούς Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών.

Χρονογραφήματα του Χρίστου Θωμά.σελ 160.

Μοιρολόγια Του Χρίστου Θωμά σελ 134

Μπίρομ Μπίρομ Λέλημ Λέλημ της Αλεξάνδρας Παυλίδου Θωμά. Είναι η ιστορία τεσσάρων γυναικών των Παυλαίων

Αυτά τα βιβλία στέλνονται με αντικαταβολή στο ποσό των 20 ευρώ συν τα ταχυδρομικά.
Το βιβλίο της Αλεξάνδρας Παυλίδου Θωμά Γριές και Άγριες το οποίο έχει προλογίσει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών κύριος Λευτέρης Τζόκας.Στέλνεται μαζί με τα άλλα στο ποσό των 10 ευρώ..
τηλ παραγγελίας 2105025933.