ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΙΚΟ

"ΑΡΧΕΓΟΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΣ"
Κλαρίνο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΚΗΣ 
Αφιέρωμα Στους Απανταχού Ηπειρώτες