Τι να σου κάνω Χάιδω μου

Τραγουδά ο γιατρός Γιαννης Οικονομίδης από την Σέλλιανη της Παραμυθιάς
Στό κλαρίνο ο Τάσος Χαλκιάς