Με δείραν και με μάλωσαν - Γιάννης Οικονομίδης.wmv

Ένα σπάνιο τραγούδι από την περιοχή της Παραμυθιάς.
Το ερμηνεύει με άριστο τρόπο ο γιατρός Γιάννης Οικονομίδης από την Σέλλιανη Παραμυθιάς