Εξεφεξε η Ανατολη www.seliani.gr
Τραγουδά ο γιατρός Γιαννης Οικονομίδης από την Σέλλιανη της Παραμυθιάς