2) Βασιλείου Χρ. Αρβανίτη,
3) Νικολάου Βασ. Αρβα¬νίτη,
4) Γεωργίου Νικολάου Γκοντόρα,
5) Ευαγγέλου Νικολ. Γκοντόρα,
6) Νικο¬λάου Παπαγιάννη,
7) Ευαγγέλου Νάστου,
8) Βασιλείου Κ. Παύλου (Βάσιω Κώστα),
9) Λάμπρου Νικολ. Μητσάκου,
10) Χρήστου Νικολ. Μητσάκου,
11) Παύλου Παναγ. Παύλου (Παύλου Γιώτη),
12) Σπύρου Τσιάβου Παύλου,
13) Λάμπρου Δημ. Γκοντόρα,
14) Κων/νου Σπυρ. Χατζαλή,
15) Δημητρίου Σίμου,
16) Θεοδώρου Σίμου Κων/νου,
17) Φωτίου Ντάφλου Παύλου,
18) Λάμπρου Κων. Σιούτη,
19) Σπύρου Λαμ. Ντούμα,
20) Σπύρου Λ. Ντούμα της Χάιδως,
21) Γεωργίου Λ. Ντούμα,
22) Νικολάου Ευ. Ντούμα,
23) . Κων/νου Λαμ. Μητσιάκου,
24) Παναγιώτη Χρήστου Μητσιάκου.
25) Θεοδ. Χρ. Μητσιά- κου,
26) Κων/νου Φωτ. Ντούμα,
27) Αηδόνη Ζ. Παύλου,
28) Χαρίση Δημ. Γκοντόρα,
29) Παναγιώτη Π. Παύλο,
30) Σωτηρίου Εν. Νάστου,
31) Κων/νου Λάμπρου Μητσιάκου,
32) Βασιλείου Ν. Ζιάγκα,
33) Νικολάου Σίμου.